Vårt arbete

Vårt arbete handlar om att uppfylla föreningens uppdrag. I våra stadgar uttrycker vi det uppdraget och syftet så här:

Malmö Jämställdhetsbyrå vilar på en feministisk grund utifrån ett intersektionellt perspektiv. Malmö Jämställdhetsbyrå menar alltså att strukturellt förtryck har flera grunder än kön, såsom hudfärg, funktionalitet, sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet, ålder, religion, etnicitet mfl. Dessa förtryck samverkar och interagerar med varandra.

Föreningen stödjer och verkar för alla kvinnors fulla deltagande och inflytande i samhället där utjämning och likafördelning av makt mellan alla kön är målet. Föreningen jobbar med jämställdhetsfrågor utifrån ett människorättsperspektiv, med visionen om ett jämlikt samhälle. Inom detta område vill föreningen;

  • Opinionsbilda
  • Öka kunskap och kompetens i jämställdhetsfrågor och feminism
  • Arbeta för förändrade attityder kring kön, genus, jämställdhet och feminism

Utifrån det här uppdraget kan vi arbeta med projekt, med kampanjer eller på andra sätt verka för att likafördelning av makt mellan alla kön.