Projekt: O/organiserad feminism?

För stärkt lokal feministisk organisering

Projektet O/organiserad feminism? har som syfte att stärka lokal feministisk organisering genom att kartlägga hinder och identifiera möjliga lösningar och metoder.

Stärkt organisering inom det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen är grundläggande delar av att uppnå målen om jämställdhet och en levande demokrati.

Du kan följa arbetet med projektet på projektbloggen Organiserad Feminism.

Projektets första år resulterade i en projektrapport och ett metodkit för lokal feministisk organisering. Båda materialen kan du ladda ner här som pdf.

Rapport – Organiserad eller oorganiserad feminism. Hinder för organisering

Metodkit – Organiserad eller oorganiserad feminism

 

 

————————————————————————

Mer om projektet kan du läsa här: Informationsblad Organiserad feminism