Styrelsen

Säg välkommen till den nya styrelsen!

På årsmötet den siste mars valdes en ny styrelse för att leda Malmö Jämställdhetsbyrås verksamhet. Vi hälsar den nya styrelsen varmt välkommen!

Delar av den nya styrelsen som valdes på årsmötet 2016

Delar av den nya styrelsen som valdes på årsmötet 2016

Den nuvarande styrelsen består av:

  • Emma Larsson – ordförande
  • Edda Sigurbjörg Ingolfsdóttir
  • Hildur Fjola Antonsdottir
  • Ženja Ristić
  • Anita Asante
  • Hanna Landergren
  • Cornelia Björklund

En presentation av den nya styrelsen och dess ledamöter utlovas under våren!

 

 

Styrelsen planerar inför verksamhetsåret 2013-2014 under sin kick-off

Verksamhetsplanering av året 2013-2014