Vår historia

Tankar bakom bildandet av föreningen

Malmö Jämställdhetsbyrå bildades 30:e september 2012. Vi hade aktivt arbetat kring att skapa föreningen sedan våren samma år. Bakom bildandet av föreningen fanns de gemensamma intressena för  jämställdhetsarbete, feminism och normkritik.

Föreningens samtliga grundare har tidigare jobbat inom det civila samhället med just jämställdhetsfrågor. Ur dessa intressen, frustration och viljan om att bedriva ett förändrings – och påverkansarbete för ett jämställt – och jämlikt – samhälle föddes idén om att från grunden bygga upp en ny förening som kunde bidra i det arbetet.

Vi fyller 4 år!

I september 2016 fyller vi fyra år. Under de senaste dryga åren har vi drivit projekt med hjälp av en anställd projektledare, och samtidigt arbetat för att bygga upp organisationens struktur och medlemsbas. Vi ser oss som en aktiv del av Malmös feministiska civilsamhälle och har format traditionerna att delta på 8:e marsfirande och uppmärksammandet av 25:e november.

Grattis till oss på den kommande fyraårsdagen!

Grattis till oss på den kommande fyraårsdagen!