Om Malmö Jämställdhetsbyrå

Malmö Jämställdhetsbyrå är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen vilar på en feministisk och normkritisk grund och stödjer kvinnors fulla deltagande, makt och inflytande i samhället. Vi jobbar med jämställdhetsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi har en vision om ett jämlikt samhälle. Inom detta område vill vi opinionsbilda, förändra attityder, samt öka kunskap och kompetens inom dess verksamhetsområden.

Bli medlem i Malmö Jämställdhetsbyrå!

Du som vill stödja vårt arbete är välkommen att bli medlem i föreningen! Som medlem får du tillgång till föreningens aktiviteter. Som medlem har du också möjlighet att utveckla och arrangera aktiviteter eller studiecirklar inom föreningen. Läs mer här om medlemskap.