Nordiskt Forum Malmö 2014

Från maj 2013 till juni 2014 innehade Malmö Jämställdhetsbyrå uppdraget att informera, inspirera och mobilisera det lokala civilsamhället inför Nordiskt Forum Malmö 2014. Uppdragsgivare var Sveriges Kvinnolobby, som var en av huvudarrangörerna till forumet. Uppdraget antogs på ideell basis, men genom en projektansökan till Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) hade föreningen möjlighet att anställa en projektledare på heltid för att utföra uppdraget.

Inom ramen för vårt nästkommande projekt O/organiserad feminism? genomförde vi en enkätundersökning om hur det lokala feministiska civilsamhället såg på forumets effekter och konsekvenser. Resultatet kan du läsa i projektrapporten som du kan hitta här.