CEDAW-nätverket

Malmö Jämställdhetsbyrå deltar med ett antal andra organisationer i CEDAW-nätverket.

CEDAW-nätverket i Sverige bildades år 1998. Den första uppgift nätverket antog sig var att sammanställa en skuggrapport till den officiella rapport som regeringen ska lämna till Kvinnodiskrimineringskommittén vart fjärde år. Mellan rapporterna bedriver CEDAW-nätverket utbildnings- och informationskampanjer om kvinnokonventionen både regionalt och lokalt.

Malmö Jämställdhetsbyrå medverkade i rapporten ”Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter?” 2012. Föreningen författade rekommendation 34-35 om hälsa och sjukvård. Rapporten kan du läsa här